search

Projekty podpory

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Strategické partnerství pro enviromentální technologie a produkci energie (DMSU)

Výstupy projektu UNIS, a.s.:
Prohloubení mezisektorové spolupráce konsorcia, Výzkum oběhového hospodářství za účelem vyhodnocení reálné budoucí potřeby moderních zařízení pro energetické využití odpadů, Výzkum klíčových technologií, systémů a moderního zařízení, Výzkum integrace prvků a aparátů do moderních ZEVO a Výzkum unikátních integrovaných multifunkčních jednotek.

Projekt „Strategické partnerství pro enviromentální technologie a produkci energie“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Výzvy Dlohodobá mezisektorová spolupráce (DMS) je realizován za finanční podpory z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Plánovaná realizace:

1. 7. 2018 – 30. 6. 2022 (48 M)

Skutečná realizace:

Zahájení projektu

Evidenční číslo projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008413

Číslo a název prior. osy:

PO-1 “Posilování kapacit pro kvalitní výzkum“

Operační program, výzva:

VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV)

Poskytovatel:

MŠMT ČR

Řešitel:

Ústav procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Spoluřešitel:

UNIS, a.s.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (ÚVGZ)
EVECO Brno, s.r.o.