search

Projekty podpory

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Výstupy projektu UNIS, a.s.:
Cílem tohoto projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců členských podniků SST za účelem zvýšení jejich pracovních kompetencí.

Program spolufinancován Evropskou unií.

Plánovaná realizace:

1/2022 – 3/2023

Skutečná realizace:

Probíhající projekt

Evidenční číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010947

Číslo a název prior. osy:

Vzdělávání svazu strojírenské technologie

Operační program, výzva:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a sociálních věcí (MPSV)

Příjemce:

Svaz strojírenské technologie, z.s.

Spolupříjemce:

UNIS, a.s.