search

Ochrana vod povodí řeky Dyje

Projekt „Ochrana vod povodí řeky Dyje“ řešil výstavbu a rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v deseti aglomeracích Jihomoravského kraje (3 akce) a kraje Vysočina (7 akcí), které nesplňovaly požadavky směrnic Evropské unie.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
Svaz VKMO s.r.o.
Dokončeno:
2007

Rozhodnutí o financování jednotlivých projektů proběhlo na základě souladu s rámcovým strategickým dokumentem – Národní strategií ISPA. Tyto aglomerace byly vybrány v celém povodí (a působnosti Svaz VKMO s.r.o.).

Finanční podporu zajistila Evropská Unie, Státní fond životního prostředí a jednotlivé vodárenské svazky v rámci dotčených regionů.

Základním cílem bylo zabezpečit, aby čištění odpadních vod a kvalita vypouštěné vody odpovídala normám obsaženým v nařízení č. 91/271 „O čištění městských odpadních vod“.

Jednalo se o aglomerace:

  • Blansko – ČOV a kanalizace
  • Boskovice – ČOV a kanalizace
  • Šlapanicko – kanalizace
  • Náměšť nad Oslavou – ČOV a kanalizace
  • Jemnice – ČOV a kanalizace
  • Jaroměřice nad Rokytnou – ČOV a kanalizace
  • Třebíč – kanalizace
  • Moravské Budějovice – ČOV a kanalizace
  • Bystřice nad Pernštejnem – ČOV a kanalizace
  • Nové Město na Moravě – ČOV

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS prováděla v tomto projektu služby konzultanta. Zajišťovala dozor správce stavby, plánování, administrativní činnosti a disponovala experty v oblasti MaR, elektro a strojní technologii ČOV.