search
UNIS CO DĚLÁME TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKA

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKA

V energetickém průmyslu jsme významným dodavatelem komplexních řešení na klíč a dodatečných služeb prostřednictvím dceřiné společnosti UNIS Power. Jako flexibilní poskytovatel nových elektrárenských komplexů (EPC/EPC-M), ale i samotných inženýrských nebo koncepčních subdodávek.

V průběhu historie společnost UNIS Power vyvinula své vlastní unikátní řešení kotlů pro širokou škálu zákaznických aplikací. Jako je například fluidní lože, rošt nebo konvenční hořák na spalování práškového uhlí. Kotle navrhujeme pro širokou škálu paliv jako je uhlí, biomasa, plyny (odpadní plyny), oleje, ale také ropa a další speciální kapalná paliva. Kotle pro zpětné získávání odpadního tepla jsou standardně instalovány za plynovými turbínami (HRSG).

Výsledky společnosti UNIS Power představují technickou dokonalost a celkové přizpůsobení se požadavkům klienta od technické studie až po konečné dodání a montáž. Nedílnou součástí služeb zákazníkům je testování, diagnostické služby garanční servis a doživotní údržba případně pomocné práce během hlavní rekonstrukce či provozního vylepšování.