Novinky
16.10. 2019

Engineering Base

Společnost UNIS postupně nasadí ve všech profesích společnou platformu Engineering Base (EB) , která zaručuje souběžnou práci všech zúčastněných na bázi vzájemného sdílení potřebných dat. Dokumentace v jednotlivých profesích byla doposud zpracovávána oddělenými SW nástroji (In Tools, Autocad apod.). Inovativním krokem ve společnosti UNIS je nasazení EB s cílem zlepšení kooperace mezi jednotlivými profesemi, zkrácení času na projekt a omezení ruční práce.

Aktuálně probíhá implementace EB a zpracování pilotních projektů dle zvyklostí a standardů společnosti a jejich zákazníků. Tato implementace bude následně využita na reálných projektech, ve kterých dojde k zefektivnění projekčních procesů napříč firmou.
... více
Společenské události
14.5. 2019

Vltava Run 2019

Sportovní nadšenci (R)UNISáci - zaměstnanci a přátelé společnosti UNIS, a.s., se již třetím rokem postavili na start prestižního štafetového závodu Vltava Run 2019. Šestý ročník tohoto úžasného běžeckého závodu se běžel  v deštivém vikendu 11. - 12. 5. 2019. Startovalo se tradičně ze stadionu běžeckého lyžování Zadov – Churáňov, Šumava s cílem v Pražském Braníku. Trasa dlouhá 360 km, vedená těmi nejkrásnějšími místy jižních a středních Čech, byla rozdělena na 36 úseků.

Na start se postavilo celkem 3 500 běžců ve 297 týmech.
(R)UNISáci se umístili na krásném 145. místě v čase (32h 52m).

Děkujeme, že nám fandíte.

... více
Reference
Jednotka atmosférické destilace AT-8

V roce 2006 zahájila firma UNIS významný projekt atmosférické destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem je společnost OAO Naftan, Novopolock. UNIS vystupuje v pozici projektanta technologie a zajišťuje realizační projektovou dokumentaci ve všech profesích kromě stavební, dodávky zařízení a uvedení do provozu. Projekt se skládá z následujících hlavních...
Jednotka Atmosférické destilace AT-1

V roce 2007 získala firma UNIS důležitý projekt atmosférické destilace v Rusku, kde zákazníkem je společnost OOO Jenisej ve městě Usinsk, Republika Komi. UNIS vystupuje v pozici projektanta a zajišťuje dodávku zařízení, montáž a uvedení do provozu. Projekt se skládá z 2 hlavních celků:
  • vlastní procesní jednotka atmosférické destilace AT-1 s kapacitou 1,3 mil. t/rok, která je technologickým centrem celého komplexu...
Enhancing Gasoline Production Project

Společnost UNIS úspěšně dokončila významný projekt v Iráku, kde zákazníkem byla irácká státní společnost SCOP. Jednalo se o projekt „Zvýšení produkce benzínu“ (Enhancing gasoline production) v rafinerii Basrah. Společnost vystupovala v pozici generálního kontraktora, připravuje studené zkoušky a najetí komplexu. Projekt se skládá z následujících jednotek...
Jednotka pozdrženého koksování

V roce 2012 pokračovaly projekční práce na jednotce pozdrženého koksování (Delay Coker Unit) pro společnost OAO Naftan Novopolock. UNIS zajišťuje pro licensora technologie firmu Foster Wheeler Iberia a jeho kooperujícího subdodavatele Duro Felguera lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně kompletního zpracování pomocných provozů. UNIS rovněž participuje na projektu v profesích MaR, ŘS, Elektro a v rámci podpůrných inženýrských služeb jsou detailizovány prvky ocelových konstrukcí přímo na stavbě dle požadavků konečného zákazníka...
Rekonstrukce Komplexu Hydrokraku

Rekonstrukce Komplexu Hydrokraku v rafinérii OAO Naftan, Bělorusko navazuje na první fázi, která se realizovala v letech 2002 – 2004. UNIS vystupoval v pozici generálního projektanta ve spolupráci s Koch-Glitsch a firmou Gicotechnica. Zakázka byla realizována na základě licence UOP. Druhá fáze má zvýšit kapacitu hydrokraku o 25%. UNIS nyní vystupuje v pozici generálního dodavatele a projektanta...
Jednotka Hydrogenace, Reformingu a Isomerace

Pro Antipinský NPZ v Rusku se zpracovává dokumentace prováděcího projektu (Detail design) v kompletním rozsahu pro kombinovanou jednotku výroby vysokooktanových benzínů s kapacitou 11,5 tis. BPSD, tvořenou z dílčích částí hydrogenace, izomerizace PENEX, reformingu, kontinuální regenerace katalyzátoru a pomocných systémů. Jednotka je realizována na základě licence UOP...
Rekonstrukce I&C, řídicího systému a části elektro kotelny

Projekt se týkal rekonstrukce celkem 5-ti HRSG (Heat recovery steam generator) v hliníkárně Dubal v Dubaji s kapacitou jednoho kotle 240 tun středně tlaké páry za hodinu. Po uvedení do provozu první fáze, byla ze strany generálního dodavatele Babcock Bilfinger Cz s.r.o. uplatněna opce...