DODAVATEL KOMPLEXNÍCH INVESTIČNÍCH CELKŮ

Generální projektant a dodavatel

arrow down
NOVINKY
news image

Upozornění

5.12. 2022
Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás upozornit, že v pracovní dny v období od 27.12. - 30.12.2022 bude probíhat v naší společnosti celozávodní dovolená. Provoz v tomto termínu bude maximálně omezen.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné prožití Vánoc a šťastný Nový rok 2023.
news image

JEDNOTKA POZDRŽENÉHO KOKSOVÁNÍ (DELAYED COKER UNIT – DCU)

23.11. 2022
V běloruské rafinérii "Naftan" byl 21. října 2022 ukončen zkušební provoz jednotky pozdrženého koksování ropných zbytků. Ve fázi integrovaného testování byla jednotka od ledna 2022. V tomto čase se pracovalo na odstranění zjištěných odchylek v provozu technologického zařízení a na úpravě provozních parametrů. Jednotka za tuto dobu vyrobila 617 000 tun dehtu a asfaltu a více než 360 tisíc tun kapalných ropných produktů, z toho 219 tun nafty.

Spuštění koksovacího komplexu v rafinérii "Naftan" zvýšilo hloubku zpracování ropy na 92 % a produkci lehkých ropných produktů na 73 %. Bylo tak dosaženo významného ekonomického efektu.

Celý tento rozsáhlý projekt svedl dohromady asi 700 dodavatelů. Společnost UNIS přispěla zpracováním projekčních prací, lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně zpracování telekomunikace, vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci a zkompletování veškerých výkresů týkajících se elektro části. 

Krom těchto činností na hlavní jednotce se společnost UNIS, v pozici hlavního projektanta a dodavatele, zapojila do výstavby jednotky čištění zkapalnělých plynů z jednotky pozdrženého koksování od merkaptanů (MEROX) a stala se dodavatelem zařízení pro pomocné provozy (offsites) jednotky DCU. Bez jednotky MEROX a dalších sounáležitostí by se koksovací komplex neobešel. Jednotka MEROX byla realizována na základě licence UOP. Veškeré naše práce byly dokončeny a úspěšně předány na podzim 2021.

Za 30 let existence společnosti jsme zrealizovali více jak 270 projektů v investiční sféře

Podívejte se na naše nejvýznamnější reference.

OBLASTI ŘEŠENÍ

Komplexní dodávky vyšších investičních celků, Část strojní, technologická, stavební, Průmyslová automatizace

area
Komplexní dodávky vyšších investičních celků
area
Část strojní, technologická a stavební
area
Průmyslová automatizace
area
Divize Letecká a pokročilého řízení
area
Výrobní Informační Systém
area
Zkušební laboratoř VTP
Dozvědět se více o společnosti UNIS.
partner

CERTIFIKÁTY A LICENCE

Politika kvality, Získané licence, HSE/SGU, Osvědčení NBÚ, Ocenění

projekty

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PROJEKTY,
PROJEKTY PODPORY